Outsourcing

In tijden van economische onzekerheden houdt u uw organisatie graag flexibel. Het outscourcen van de financiële functie draagt hier aan bij. Compact Financial Services biedt de mogelijkheid om op periodieke basis de financiële functie van de organisatie in te vullen. Hierbij wordt de dienstverlening zoals genoemd onder controlling, administratieve dienstverlening en adviezen gecombineerd om een integrale aanpak mogelijk te maken.

Een financiële medewerker zal dan op basis van uw wensen worden geplaatst bij uw organisatie op basis van een inschatting van de te verrichten werkzaamheden. Bij krimp van de organisatieactiviteiten waardoor de te verwerken financiële administratie krimpt zal dan eenvoudig hierop ingespeeld kunnen worden door een lagere urenbesteding.