Introductie

Compact Financial Services

U als ondernemer wordt geconfronteerd met velerlei administratieve verplichtingen. Daarnaast is een goede administratie van belang om te beoordelen of uw organisatie nog steeds op de geplande koerst ligt. Compact Financial Services ontlast u van deze beslommeringen en levert informatie die u inzicht verschaft in het reilen en zeilen van uw onderneming. Onze dienstverlening kenmerkt zich door een no-nonsense aanpak. Door de ‘compacte’ inrichting van onze organisatie kunnen we de dienstverlening tevens tegen concurrerende tarieven aanbieden.

Kernwaarden waaraan onze dienstverlening voldoet en waaraan (financiële) informatie moet voldoen om bruikbaar te zijn voor de aansturing van de organisatie bestaan uit:

  • Betrouwbaar: wij komen de afspraken die wij met u maken tijdig na. De financiële informatie die wij leveren dient betrouwbaar te zijn, immers op onjuiste informatie is het moeilijk koersen;
  • Volledig: door het onderhouden van contacten met specialisten kunnen wij een full service dienstverlening aanbieden om u optimaal te kunnen ondersteunen en u te voorzien van een volledig beeld van de stand van zaken;
  • Actueel: door veel aandacht te besteden aan opleiding en het continue op peil houden van kennis kunnen we snel overzien wat de gevolgen zijn van nieuwe en aangepaste wet- en regelgeving. De financiële informatie die wij aan u leveren dient tevens tijdig aangeleverd te worden zodat u op tijd corrigerende maatregelen kunt nemen mocht dit noodzakelijk zijn;
  • Relevant: wij richten onze aandacht op voor u van belang zijnde zaken;
  • Transparant: door heldere communicatie, korte lijnen, duidelijke afspraken en een overzichtelijke facturatie weet u waar u aan toe bent.